TvIConsult Duurzaamheidsadvies MVO

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen voorbijgaande trend. Het wordt steeds meer noodzaak en ook klanten vragen er steeds vaker naar. Maar duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen kan heel veel inhouden. De gewenste of optimale invulling is voor elk bedrijf of organisatie anders. Ik kan u helpen die invulling te vinden.

  • Wilt u met uw bedrijf of (overheids)organisatie op een meer duurzame manier te werk gaan?
  • Maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn, hoe u dat zou kunnen doen, wat er financieel haalbaar is of waar u moet beginnen te zoeken?

Dan bent u bij mij aan het juiste adres:

  • Ik zoek uit wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf of organisatie
  • Ik bekijk in hoeverre u al duurzaam bezig bent en waar het duurzamer zou kunnen op een financieel en praktisch haalbare manier
  • Ik maak een inschatting van eventuele investeringskosten, de baten op korte en lange termijn en ga na of er subsidiemogelijkheden zijn
  • Ik geef u een advies op maat
  • Ik kan u helpen met de uitvoering

Ik kan ook procesmatig behulpzaam zijn, met:

  • Beleidsontwikkeling
  • Resultaatgerichte planning, monitoring, evaluatie en leren
  • Faciliteren van workshops en trainingen

meer informatie: trudivaningen@hetnet.nl of trudivingen@hotmail.com